Benarkah…. ???!!!!! bahwa suatu kejadian bisa membawa Alamat atau firasat ? dalam hal ini para leluhur kita telah memberikan gambaran kepada kita akan suatu kejadian sehari – hari yang ada didunia ini, yang menurut mereka tiap – tiap kejadian itu akan membawa alamat / firasat diantaranya ialah tentang kebaikan, kejelekan dan bahkan nasib seseorang.

Namun terlepas dari itu semua hendaknya kita garis bawahi, walaupun primbon ini berguna dikalangan masyarakat banyak, akan tetapi perlu diketahui bahwa isi blog ini hanyalah ramalan – ramalan dan ta’bir atau suatu daya cipta manusia belaka yang belum pasti akan kebenarannya.

“ Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan melainkan hanya Allah dan Allah maha besar dan tiada daya upaya serta kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha Agung ”

10 Macam Tabiat Wanita

0 komentar
Pada wanita terdapat 10 macam tabiat, yang dapat disamakan dengan hewan. Tabiat hewan yang terdapat pada wanita itu, ada yang baik dan ada yang buruk, dibawah ini adalah tabiat itu, jika wanita :

1. Tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, sukanya makan dan minum saja, pelanggaran peraturan rumah tangga, wanita ini bertabiat seperti Babi.
2. Tidak suka memakai pakaian bewarna merah atau hijau, tak suka memakai perhiasan, suka menyombongkan dan suka meninggallkan diri kepada suami, wanita ini bertabiat seperti Monyet.
3. Ingkar kepada suami dan suka menghadik suami. Kalau suaminya berbicara, mukanya dipalingkanya. Kalau banyak harta suaminya dia sayang, tetapi kalau tak ada, dia benci, wanita ini bertabiat seperti Anjing.
4. Suka menaruh dendam. Bila ada sedikit saja mengatai dia atau suamianya, dia mau berkelahi dengan orang itu, wanita ini bertabiat seperti Ular.
5. Suka membandel, bengal. Kalau disuruh berbuat sesuatu, tidak segera dikerjakan. Wanita ini bertabiat seperti Keledai.
6. Suka pergi ke rumah tertangga, mengumpat dan mencaci kian kemari, menfitnah serta membakar hati orang lain, wanita itu bertabiat seperti Kala.
7. Suka mengambil barang dari kantong atau dari simpanan suaminya, wanita ini bertabiat seperti Tikus.
8. Lebih suka dirumah orang lain daripada dirumah sendiri. Kepada suami besar cemburunya, orang lain, wanita ini bertabiat seperti Butung.
9. Kalau ada suaminya, dia pura – pura sakit. Kalau suaminya tak ada, dia melakukan pekerjaan apa yang disukainya. Wanita ini bertabiat seperti Serigala.
10. Cinta kepada suami dan anak – anaknya. Suka dalam rumah tangga, suka berbuat kebaikan dan ramah tamah kepada tetangga, wanita ini bertabiat seperti KambingRamalan Primbon Wanita Berdasarkan Kategori0 komentar: to “ 10 Macam Tabiat Wanita

Post a Comment

isi blog ini hanyalah ramalan – ramalan dan ta’bir atau suatu daya cipta manusia belaka yang belum pasti akan kebenarannya.

“ Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan melainkan hanya Allah dan Allah maha besar dan tiada daya upaya serta kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha Agung ”